Ger råd och tips samt utbildning till konsumenter om hur man kan bli en medveten konsument.

Bygg din hemsida via Heymo. 

Ekoguiden är en digital karta och tjänst av Medveten Konsumtion där man kan hitta gröna eko-reko ställen i sin stad. 


En app där eko och reko företag finns samlade.

En inkubator i Malmö som hjälper nya företag att växa.

Planitors - underhållande underhåll av planeten.

Ordet är en sammanfogning av planet & janitor.

Guidar till hållbara affärer för en hållbar utveckling

En branschorganisation som verkar för att minska avfallet och att nyttiggöra det avfall som ändå uppstår.